Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Tarife

Tarife i Terminski planovi koji će biti u primeni počev od 30.4.2021. godine, kao dana pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd, Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad i dana kada ove dve banke nastaviti poslovanje pod novim poslovnim imenom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.
Pregledi kamatnih stopa za kredite za fizička lica (važeći od 30.04.2021.)
Pregled kamatnih stopa na depozite i tekuće račune za fizička lica i rpg
Terminski plan fizička lica i rpg 30.04.2021.
Tarifa naknada i troškova fizička lica i fizička lica registrovana kao poljoprivredna gazdinstva 30.04.2021.
Tarife i Terminski plan koji su u primeni do 29.4.2021. godine
Tarifa naknada i troškova za usluge fizičkim licima (važi od 01.07.2020.)
Tarifa naknada i troškova za usluge fizičkim licima (važi od 27.05.2020.)
Terminski plan-vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa za fizička lica (01.04.2019)
Pregled kamatnih stopa za kredite za fizička lica
Pregledi kamatnih stopa za kredite za fizička lica (važeći od 27.01.2021)
Pregled kamatnih stopa za depozite za fizička lica (važi od 12.12.2019)
Pregled kamatnih stopa za Partner kredite koji se odobravaju na prodajnom mestu
Pregled usluga i naknada
PUN – potrošač – RSD tekući račun
PUN – potrošač – platni račun sa osnovnim uslugama
PUN – potrošač – paket Prestiž
PUN – potrošač – paket Praktik
PUN – potrošač – paket Praktik, mladi
PUN – potrošač – paket Klasik
PUN – potrošač – paket Fluo
PUN – potrošač – EUR tekući račun

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore