Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Stambeni kredit sa kombinovanom kamatom

Krediti sa bržim odobrenjem, nižom kamatnom stopom i
bez osiguranja kredita kod NKOSK-a.
Specijalna ponuda - bez naknade na ime obrade kredita traje do 30.04.2021.

Izračunajte mesečnu ratu za traženi iznos kredita i željeni period otplate.

0 EUR Kredit
0 Period otplate
0 Naknada na ime obrade kredita
0 Iznos naknade na ime obrade kredita
0 EUR Učešće
0 NKS
0 EUR MESEČNA RATA*
* kalkulator je informativnog karaktera.

Izračunajte mesečnu ratu za traženi iznos kredita i željeni period otplate.

IZNOS NEKRETNINE
Učešće
PERIOD OTPLATE
0 EUR Kredit
0 meseci Period otplate
0 Adm trošak
0 Iznos adm troška
0 EUR Učešće
0% NKS
0 EUR MESEČNA RATA*
* kalkulator je informativnog karaktera.
Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Do novog stana uz mogućnost izbora fiksne ili varijabilne kamatne stope

Izbor novog doma i kredita za stan je važna životna investicija za svaku porodicu, zato se biraju pažljivo za decenije koje dolaze. Zahvaljujući našoj ponudi stambenih kredita, ostalo vam je još samo da odaberete gde ćete da živite kao i kamatnu stopu koja vam najviše odgovara.

Ovo je vrsta stambenog kredita koja vam omogućava da prelazite sa varijabilne na fiksnu kamatnu stopu i obrnuto tokom celog roka otplate.

Na samom početku birate kamatu kojom želite da započnete otplatu kredita – sa fiksnom ili varijabilnom. Na svake 3 godine, banka vam nudi mogućnost da ostanete na odabranom tipu kamate ili bez nadoknade pređete na drugu.

Zašto je to dobro za vas?

Ako EURIBOR krene da raste povećaće se i rata vašeg kredita. U tom slučaju vi možete da pređete na fiksnu kamatu i da budete zaštićeni od oscilacija varijabilne kamatne stope. Kada procenite da je varijabilna kamata povoljnija nego fiksna, možete se vratiti na nju.

Osnovni uslovi i karakteristike stambenog kredita sa kombinovanom kamatom

Ponuda važi do 30.04.2021.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 • Kombinovani stambeni krediti su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

 • U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita

 • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

Zatvori
Reprezentativni primer
Reprezentativni primer kombinovanog stambenog kredita započetog sa fiksnom kamatom u prve 3 godine, nakon čega se prelazi na varijabilnu kamatu
Vrednost nekretnine50.000 EUR
Učešće klijenta10.000 EUR
Iznos kredita banke40.000 EUR
Rok otplate25 godina
NKS na godišnjem nivou u prve 3 godine2,55%
Mesečna rata u prve 3 godine181 EUR
NKS na godišnjem nivou nakon prve 3 godine2,95% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata nakon prve 3 godine179 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0% od iznosa kredita)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života - godišnje100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 3,47%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi)57.633 EUR
EKS obračunat na dan 20.01.2021.

U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita. Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 20.01.2021. iznosila -0,523. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

Dodatne informacije za podnošenje zahteva za stambeni kredit sa kombinovanom kamatom

Podnosilac zahteva:

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca (napomena za Sinhro klijente: u okviru Spiska potrebne dokumentacije u nastavku pogledajte informacije o potrebnoj dokumentaciji za kredit u sekciji Paušalci sa dodatnim ugovorima.)
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate
 • Prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci

Sredstva obezbeđenja kredita:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

U svakoj ekspozituri naše Banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve brzo i na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbeđena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

Spisak potrebne dokumentacije
Spisak dokumentacije za stambeni kredit sa kombinovanom kamatom – projektno finansiranje naše Banke – važi od 01.07.2017. godine
Spisak dokumentacije za stambeni kredit sa kombinovanom kamatom – projektno finansiranje druge banke – važi od 01.07.2017. godine
Spisak dokumentacije za stambeni kredit sa kombinovanom kamatom sa hipotekom na uknjiženu nekretninu – važi od 01.07.2017. godine
Spisak dokumentacije za stambeni kredit sa kombinovanom kamatom sa hipotekom na neuknjiženu nekretninu – važi od 01.07.2017. godine

Kupovina stana u 6 koraka

Kupovina stana spada u neke od naših najvažnijih životnih odluka. Da vam ova "slatka muka" bude što lakša, a prikupljanje dokumentacije neosetnije, u 6 koraka doskočite procesu apliciranja za stambeni kredit i kupovine buduće nekretnine.

Saznaj više

Podnesite zahtev preko naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Odvojite trenutak i recite nam, da li vam je ovaj tekst

  Tren vam treba i da nam predložite temu na koju biste voleli da pišemo:  Hvala vam mnogo.

  Popunite polja forme


   0/36

   0/36


   Vidi pravila

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

   Saznaj više
   Vrati se gore