Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Stambeni kompleks Paunov breg

Vaša nova adresa, zahvaljući saradnji OTP banke i CPI Group, može biti baš u modernom bloku Paunov breg, u mirnom kraju Banjice.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Vrste stambenih kredita

U svojoj ponudi OTP banka vam pruža mogućnost odabira izmedu dve vrste kamate:

Zatvori

Osnovni uslovi i karakteristike stambenog kredita

Ponuda važi do 30.09.2020.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 • Stambeni krediti iz su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

 • Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.

 • Za kredit sa kombinovanom kamatom

 • Za kredit sa varijabilnom kamatom

 • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

Zatvori
Reprezentativni primeri

Paunov breg - stambeni kredit

Vrednost nekretnine75.000 EUR
Učešće klijenta15.000 EUR
Iznos kredita banke60.000 EUR
Rok otplate25 godina
NKS na godišnjem nivou u prve 3 godine2,55%
Mesečna rata u prve 3 godine272 EUR
NKS na godišnjem nivou nakon prve 3 godine2,85% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata nakon prve 3 godine270 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0,0% od iznosa kredita)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života - godišnje100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 3,26%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi)85.337 EUR
EKS obračunat na dan 02.10.2019.

U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita. Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 02.10.2019. iznosila -0,337. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u našim ekspoziturama.

Dodatne informacije za podnošenje zahteva za stambeni kredit

Podnosilac zahteva:

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
 • Prenos ličnih primanja na tekući račun u Societe Generale banci

Sredstva obezbeđenja kredita:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka drugog reda na nekretninu

U svakoj ekspozituri OTP banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

Spisak potrebne dokumentacije
Spisak dokumentacije za stambeni kompleks Paunov Breg – važi od 01.07.2017. godine

Kupovina stana u 7 koraka

Kupovina stana spada u neke od naših najvažnijih životnih odluka. Da vam ova "slatka muka" bude što lakša, a prikupljanje dokumentacije neosetnije, u 7 koraka doskočite procesu apliciranja za stambeni kredit i kupovine buduće nekretnine.

Saznaj više

Podnesite zahtev preko naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Stambeni kompleks Paunov breg

Više informacija o kompleksu Paunov breg pogledajte ovde

Saznaj više

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore