Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Refinansiranje stambenih kredita

Refinansirajte stambene kredite drugih banaka kreditom naše Banke i tako smanjite kamatu i ratu. Varijabilna ili kombinovana kamatna stopa – na vama je izbor.

Vrste kredita za refinansiranje stambenih kredita

U svojoj ponudi naša Banka vam pruža mogućnost odabira izmedu dve vrste kamate

Bez inicijalnih troškova produžite rok otplate i uključite troškove prevremene otplate i osiguranja u iznos kredita.

Zatvori

Osnovni uslovi i karakteristike kredita za refinansiranje stambenih kredita

Ponuda važi do 30.04.2021.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 • Stambeni krediti za refinansiranje su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

 • Za kredit za refinasiranje sa kombinovanom kamatnom stopom

 • Za kredit za refinasiranje sa varijabilnom kamatnom stopom

 • U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.

 • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

Zatvori
Reprezentativni primer
Reprezentativni primer kredita za refinansiranje stambenih kredita sa kombinovanom kamatom bez učešća
Vrednost hipoteke 50.000 EUR
Iznos kredita30.000 EUR
Rok otplate25 godina
NKS na godišnjem nivou u prve 3 godine2,55%
Mesečna rata u prve 3 godine136 EUR
NKS na godišnjem nivou nakon prve 3 godine2,95% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata nakon prve 3 godine136 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0% od iznosa kredita)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života - godišnje100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 3,96%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi)44.756 EUR
EKS obračunat na dan 02.10.2019.

U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita. Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 02.10.2019. iznosila -0,377. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Dodatne informacije za podnošenje zahteva za refinansiranje stambenih kredita

Podnosilac zahteva:

 • stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci

Sredstva obezbeđenja kredita:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda ukoliko se hipoteka uspostavlja na neku drugu nekretninu
 • Hipoteka drugog reda ukoliko je hipoteka prvog reda već upisana u korist banke čiji se kredit refinansira

U svakoj ekspozituri naše Banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve brzo i na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbeđena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

Spisak potrebne dokumentacije
Spisak dokumentacije za refinansiranje stambenih kredita – važi od 01.07.2017. godine

Podnesite zahtev preko naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore