Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Dinarski stambeni kredit

Podstanarsku kiriju zamenite ratom za sopstveni stan. Vaš krov nad glavom - vaša sloboda, bez potrebe za usklađivanjem sa kursom evra.

Karakteristike dinarskog stambenog kredita

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije. Ponuda važi do 30.04.2021.

 • U toku grejs perioda plaća se samo kamata.

 • U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.

 • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

Zatvori
Reprezentativni primer
Reprezentativni primer dinarskog stambenog kredita sa varijabilnom kamatom
Vrednost nekretnine3.000.000 RSD
Učešće klijenta600.000 RSD
Iznos kredita banke2.400.000 RSD
Rok otplate25 godina
NKS na godišnjem nivou 4,75% + šestomesečni BELIBOR
Mesečna rata 15.350 RSD
Naknada na ime obrade kredita (1% od iznosa kredita)24.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života - godišnje100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 8 ,74%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi)5.083.859 RSD
EKS obračunat na dan 20.01.2021.

U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita. Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope šestomesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne BELIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 20.01.2021. iznosila 1,08. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

Da li imate dodatnih pitanja?

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Dodatne informacije za podnošenje zahteva za dinarski stambeni kredit

Podnosilac zahteva:

 • stalni radni odnosu na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenje zahteva za kredit
 • maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično olašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Dodatne povoljnosti 

U svakoj ekspozituri naše Banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

Spisak potrebne dokumentacije
Spisak dokumentacije za dinarski stambeni kredit – projektno finansiranje SGS – važi od 01.07.2017. godine
Spisak dokumentacije za dinarski stambeni kredit – projektno finansiranje druge banke – važi od 01.07.2017. godine
Spisak dokumenacije za dinarski stambeni kredit sa hipotekom na uknjiženoj nekretnini – važi od 01.07.2017. godine
Spisak dokumentacije za dinarski stambeni kredit sa hipotekom na neuknjiženoj nekretnini – važi od 01.07.2017. godine

Podnesite zahtev preko naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kupovina stana u 6 koraka

Kupovina stana spada u neke od naših najvažnijih životnih odluka. Da vam ova "slatka muka" bude što lakša, a prikupljanje dokumentacije neosetnije, u 6 koraka doskočite procesu apliciranja za stambeni kredit i kupovine buduće nekretnine.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore