Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Poslovi sa hartijama od vrednosti u našoj Banci

Kratke informacije o službi za investicione usluge i aktivnosti koja posluje u okviru naše Banke

Poslovi sa hartijama od vrednosti u našoj Banci

Naša Banka je član:

 • Beogradske berze a.d. Beograd
 • Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti
 • Fonda za zaštitu investitora

Služba za investicione usluge i aktivnosti

Službu za investicione usluge i aktivnostičini posvećeni i iskusni tim koji je u stanju da klijentima pruži brzu i kvalitetnu uslugu. U redovne aktivnosti Službe spada pružanje investicionih usluga trećim licima (fizička i/ili pravna lica) u vezi sa različitim finansijskim instrumentima.

Dokumentacija

U nastavku su priložena osnovna dokumenta i druge bitne informacije koje mogu biti od pomoći klijentima koji su zainteresovani za usluge koje nudi Služba za investicione usluge i aktivnosti. Za sve dodatne informacije ili objašnjenja možete da kontaktirate Službu telefonom ili na službenu e-mail adresu.

Pravila ponašanja i prateća akta, koja čine sastavni deo ovih Pravila, kao i novi Pravilnik o tarifi, primenjuju se od 09.02.2016. godine.

Pravilnici ponašanja i prateća akta
Pravilnik o tarifi
Pravilnik o postupcima i merama za otkrivanje i sprečavanje manipulacija na tržištu kapitala
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravila ponašanja pri pružanju inv.usluga
Politika upravljanja sukobom interesa
Politika o razvrstavanju klijenata
Politika izvršenja naloga
Korisničko uputstvo za prijem naloga telefonom
Informacije koje se pružaju klijentima
Pravilnici ponašanja i prateća akta Societe Generale banke koja sada posluje pod imenom OTP banka Srbija
Obaveštenje – Profesionalni klijent
Obaveštenje – Mali klijent
Pravilnik o tarifi
Pravilnik o postupcima i merama za otkrivanje i sprečavanje manipulacija na tržištu kapitala
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravilnik o informacionim sistemima
Pravila ponašanja pri pružanju inv.usluga
Politika upravljanja sukobom interesa
Politika o razvrstavanju klijenata
Politika izvršenja naloga
Politika identifikovanja operativnog rizika i preventivne mere
Korisničko uputstvo za prijem naloga telefonom
Informacije koje se pružaju malim klijentima
Fond za zaštitu investitora – Informacije

Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

Možete nas pozvati radnim danima od 9 do 17 časova

+ 381 11 3019 785

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore