Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Kompletnu podrška kroz brojne aktivnosti iz
ovih oblasti pruža služba za investicione usluge.

Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Poslovna komunikacija između privrednog društva i Centralnog registra ostvaruje se isključivo preko nekog od članova Centralnog registra sa kojim emitent potpisuje Ugovor o korporativnoj agenturi. Veliku pomoć u komunikaciji javnog društva sa Komisijom za HoV ili beogradskom berzom takođe može da pruži korporativni agent društva.

Služba za investicione usluge i aktivnosti je korporativni agent emitentima poput: Tigar AD, Impol Seval AD, Philipe Morris Operations AD.
Uspešno je finalizovano niz ponuda za preuzimanja akcija, dokapitalizacija, prvo usitnjavanje (stock split) akcija u Srbiji, kao i prvo listiranje kompanije na tadašnjem listingu A Beogradske berze.

Poslovi agenta emisije podrazumevaju usluge organizovanja ponude i prodaje hartija od vrednosti.
Poslovi pokrovitelja emisije podrazumevaju usluge organizovanja, ali i garantovanja prodaje određenog dela (ili celokupne emisije) hartija od vrednosti.

 

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore