Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Akcije

Vlasničke hartije od vrednosti, koje predstavljaju učešće
u kapitalu ili u pravima glasa određenog pravnog lica.

Šta su akcije i čemu služe

Akcije su vlasničke hartije od vrednosti koje predstavljaju učešće u kapitalu ili u pravima glasa određenog pravnog lica.

Akcijama se, na osnovu prethodno potpisanog ugovora sa brokerom i ispostavljenog naloga trgovanja, može trgovati na

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore