Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Poslovi sa hartijama od vrednosti u našoj Banci

Kratke informacije o službi za investicione usluge i aktivnosti koja posluje u okviru naše Banke

Saznaj više

Brokerski poslovi

Fizička i pravna lica zainteresovana za trgovanje finansijskim instrumentima mogu se obratiti Službi za investicione usluge i aktivnosti.

Saznaj više

Realizovane transakcije van berze

Izveštaji o izvršenim transakcijama van organizovanog tržišta preko člana - naše Banke, kada su u pitanju finansijski instrumenti listirani na beogradskoj berzi.

Saznaj više

Akcije

Vlasničke hartije od vrednosti, koje predstavljaju učešće u kapitalu ili u pravima glasa određenog pravnog lica.

Saznaj više

Investiciono savetovanje

Izrada i distribucija investicionih saveta i preporuka za trgovanje određenim finansijskim instrumentima

Saznaj više

Obveznice

Dužničke hartije od vrednosti raznih emitenata za berzansku i van berzansku trgovinu

Saznaj više

Državni zapisi Republike Srbije

Dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Trezor Republike Srbije u cilju finansiranje republičkog budžeta

Saznaj više

Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Kompletnu podrška kroz brojne aktivnosti iz ovih oblasti pruža služba za investicione usluge

Saznaj više

Magazin Finovacije

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore