Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Masterata, tvoj partner
za svaki dan!

Zašto je dobro da koristite Masteratu?

Zakoračite u novi svet kupovine! Koristite Masteratu i uživajte u kupovini sa nizom pogodnosti:

Prva rata dospeva na naplatu tek posle 30 dana, a limit može biti do 6 mesečnih plata.

 • Plaćanje Masteratom na rate bez kamate i provizije moguće je za transakcije na POS aparatima naše Banke kod partnera sa kojima banka ima zaključen ugovor o saradnji.

 • Za bilo koje online plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate). Detalje o ovim modelima otplate možete videti u nastavku ove stranice u sekciji Kako Masterata funkcioniše.

 • Sa Masteratom imate i mogućnost prevremene otplate svih rata.  Bez obzira da li ste kupovinu na rate obavili bez kamate u prodajnim objektima naših partnera ili u drugim prodavnicama uz 5% provizije, sve vaše rate možete prevremeno otplatiti putem e-bankinga i m-bankinga.

   

 • Ako želite prevremeno da otplatite revolving deo zaduženja na svojoj Masterata kartici, ne morate da dolazite u ekspozituru da to uradite! Sva svoja dugovanja možete prevremeno otplatiti putem e-bankinga i m-bankinga.

Zatvori

Prijavi se i plaćaj na rate uz brojne benefite!

Kako Masterata funkcioniše?

Tri modela otplate

1. Bez kamate i naknade u radnjama Masterata partnera, bez obzira na iznos

Kada Masterata kreditnu karticu koristite na našem POS terminalu kod trgovaca sa kojima imamo zaključen ugovor o saradnji, celokupan potrošeni iznos možete platiti na jednake rate, bez dodatnih troškova. Broj rata određujete sami i saopštavate ga trgovcu prilikom plaćanja. Broj rata može biti od 2 do najviše 24 u zavisnosti od Masterata partnera kod koga ste izvršili plaćanje. [1]

Spisak Masterata partnera kao i maksimalan broj rata na koji možete izdeliti svoju kupovinu u njihovim objektima pogledajte ovde.

Kod naših partnera (osim u slučaju online plaćanja), ukupan potrošeni iznos je u celosti oslobođen kamate i naknade!

Za bilo koje online plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate). Detalje o ovim modelima otplate možete videti na ovoj stranice u sekciji Kako Masterata funkcioniše.

[1]Ukoliko se ne izjasnite o broju rata na koliko želite da platite kupovinu, plaćanje funkcioniše prema modalitetu broj 2.

 

Reprezentativni primer plaćanje kod partnera banke Masterata kreditnom karticom
Iznos kupovine obavljen na 24 rate50.000 RSD
Iznos rate (50.000 dinara/24 rate)2.083 RSD
NKS na godišnjem nivou0%
Iznos naknade za podelu na rate 0%
Trošak mesečnog održavanja kartice250 RSD
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + mesečno održavanje kartice)2.333 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kreditne kartice, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
EKS na godišnjem nivou14,08 %
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate56.000 RSD
EKS obračunat na dan 19.06.2019.

U obračun EKS je uračunat: trošak održavanja kartice koji se plaća svakog meseca, kao i trošak menice i kreditnog biroa koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice.

2. Na rate bez kamate u zemlji i inostranstvu za plaćanja veća od 3.000 dinara

Ukoliko koristite karticu na POS terminalu u inostranstvu ili u zemlji kod trgovaca sa kojima nemamo zaključen ugovor o saradnji, potrošeni iznos veći od 3.000 dinara možete platiti u najmanje 3, a najviše 6 jednakih mesečnih rata, u skladu sa definisanom skalom koju možete videti ispod. Pri ovom modelu naplaćuje se i jednokratni trošak naknade u iznosu od 5% potrošenog iznosa, koji će takođe biti podeljen na rate.

Broj rata u odnosu na iznos

 • Na 3 mesečne rate za iznose od 3.000 dinara do 9.999,99 dinara
 • Na 4 mesečne rate za iznose od 10.000 dinara do 14.999,99 dinara
 • Na 5 mesečnih rata za iznose od 15.000 dinara do 19.999,99 dinara
 • Na 6 mesečnih rata za iznose preko 20.000 dinara

Koji se kurs primenjuje pri konverziji iznosa transakcija nastalih u inostranstvu?

Primenjuje se prodajni kurs EUR Banke za efektivu koji važi na dan zaduženja Banke od strane Mastercard sistema.

Za bilo koje online plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate).

Reprezentativni primer plaćanja Masterata kreditnom karticom kod prodavaca koji nisu partneri i za online plaćanja u zemlji
Iznos kupovine obavljen na 6 rata kod ne-partnera u zemlji50.000 RSD
Iznos rate (50.000 dinara/6 rata)8.333 RSD
NKS na godišnjem nivou0%
Iznos naknade za podelu na rate 5% od iznosa transakcije (2.500 RSD)
Trošak mesečnog održavanja kartice250 RSD
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + naknada podeljena na rate + mesečno održavanje kartice)9.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kreditne kartice, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
EKS na godišnjem nivou 36,37%
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate54.296 RSD
EKS obračunat na dan 19.06.2019.

U obračun EKSa je uračunat: trošak održavanja kartice koji se plaća svakog meseca, iznos naknade za podelu na rate, kao i trošak menice i kreditnog biroa koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice

Reprezentativni primer plaćanja u inostranstvu u eur valuti Masterata kreditnom karticom
Iznos kupovine obavljen na 6 rata u inostranstvu400 EUR (48.257 RSD)*
Iznos rate (50.000 dinara/6 rata)8.043 RSD
NKS na godišnjem nivou0%
Iznos naknade za podelu na rate 5% od iznosa transakcije (2.413 RSD)
Trošak mesečnog održavanja kartice250 RSD
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + naknada podeljena na rate + mesečno održavanje kartice)8.695 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kreditne kartice, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
EKS na godišnjem nivou37,05 %
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate52.466 RSD
EKS obračunat na dan 19.06.2019.

U obračun EKS je uračunat: trošak održavanja kartice koji se plaća svakog meseca, iznos naknade za podelu na rate, kao i trošak menice i kreditnog biroa koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja kartice. *Prilikom kupovine u inostranstvu u EUR valuti račun se zadužuje u dinarima po prodajnom kursu banke za efektivu. U reprezentativnom primeru primenjen je kurs na dan obračuna primera 19.06.2019.

3. Za iznose manje od 3.000 dinara i podizanje gotovine - otplata po revolving modelu

Ukoliko karticu koristite za iznos manji od 3.000 dinara, kao i za podizanje gotovine na svim bankomatima u zemlji i inostranstvu, rate će vam stići na naplatu sa procentom otplate 5% mesečnog duga sa obračunatom kamatom.

Reprezentativni primer revolving otplate Masterata kartice
Limit kartice100.000 RSD
Mesečni procenat otplate5% iznosa zaduženja
Minimalan iznos rate1.000 RSD
NKS na godišnjem nivou27%
EKS na godišnjem nivou 31,41%
Ukupan iznos koji klijent placa tokom perioda otplate171.125 RSD
EKS obračunat na dan 19.06.2019.

U obračun EKS je uračunat: NKS, trošak održavanja kartice koji se plaća svakog meseca 250 dinara, kao i trošak menice od 50 dinara i kreditnog biroa 246 dinara koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice.

Naknade za odobrenje i korišćenje Masterata kreditne kartice

 

 1. Mesečno održavanje kartice: 250 dinara
 2. Izveštaj kreditnog biroa: 246 dinara
 3. Menica: 50 dinara
 4. Plaćanje roba i usluga u inostranstvu 5% za otplatu na jednake rate
 5. Kamata za revolving otplatu: 2,25% mesečno
 6. Podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu: 3% od iznosa transakcije (min. 300 RSD)
 7. Za bilo koje online plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate)
 8. Provera stanja na bankomatima naše Banke u Srbiji je besplatno
 9. Ako se dogodi da nemate dovoljno sredstava na računu za otplatu rate, ona automatski prelazi na revolving otplatu (datum dospeća rate 10. u mesecu)

Banka zadržava diskreciono pravo da odredi konačni limit kartice, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju. Limit je jedinstven za osnovnu i dodatnu karticu i određuje se u skladu sa kreditnom sposobnošću svakog klijenta.

Plaćanje Masteratom na rate bez kamate i provizije u svim Tempo i Maxi prodavnicama

U svim prodajnim objektima Tempo, Maxi, Tempo Express, Mini Maxi i Shop & Go, Maxi Online, moguće je koristiti kreditnu karticu i za plaćanje na 2 ili 3 jednake mesečne rate, bez kamate i dodatnih troškova. Prva rata dospeva 30 dana od dana nastanka transakcije, a svaka sledeća 30 dana nakon prethodne.

Modeli otplate u Tempo i Maxi prodavnicama
 • Za plaćanje na 2 ili 3 rate bez kamate i provizije na transakcije, bez obzira na iznos troškova za kupljenu robu –obavezno je da korisnik na kasi naglasi da želi da iznos bude podeljen u 2 ili 3 rate. U periodu od 23:45 do 00:45 časova nije moguće obaviti transakciju na rate.
 • Ukoliko kupac robe, korisnik Masterata kartice, ne odabere broj rata na POS terminalu, ili ukoliko ne želi da plati u 2 ili 3 rate, plaćanje je moguće po modelu koji je i do tada važio. U tom slučaju, iznos kupovine će automatski biti podeljen na određen broj rata, maksimalno 6, u zavisnosti od visine iznosa, uz trošak provizije.

Zatvori

Dodatni popusti kod partnera za plaćanje na rate bez kamate

U svim prodajnim objektima Đak spot i Gigatron, moguće je koristiti kreditnu karticu i ostvariti popust na željeni proizvod, bez kamate i dodatnih troškova. Prva rata dospeva 30 dana od dana nastanka transakcije, a svaka sledeća 30 dana nakon prethodne.

Detalji popusta u Đak sport i Gigatron prodavnicama
 • Na sve nesnižene proizvode za plaćanje od 2 do 24 rate u Đak sport prodavnicama možete ostvariti popust od 20% popusta, bez kamate
 • Na televizore, belu tehniku i male kućne aparate za plaćanje do 12 rata u Gigatron prodavnicama možete ostvariti popust od 15% popusta, bez kamate
 • Na televizore, belu tehniku i male kućne aparate za plaćanje od 13 do 24 rate u Gigatron prodavnicama možete ostvariti popust od 10% popusta, bez kamate

Zatvori

Da li imate pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Pozovite nas

Kontaktirajte nas pozivom na besplatan broj

0800 34 34 35

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore