Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Evergrin - za penzionere

Odlazak u penziju vam otvara nove mogućnosti u našoj banci.

Pogodnosti Evergrin ponude za penzionere

Postanite član Evergrin kluba naše Banke, kvalitetno provedite slobodno vreme i uživajte  u posebnim pogodnostima i proizvodima namenjenim samo vama.

[1] Uz Evergrin kredit ne morate da plaćate dodatnu premiju kako biste bili osigurani. Plaćate samo mesečnu ratu po kreditu.

[2] Sa Masterata karticom možete plaćati na jednake mesečne rate i to bez kamate i provizije (na prodajnim mestima trgovaca sa kojima Banka ima zaključen ugovor o saradnji). Kartica je bez naknade za mesečno održavanje osnovne kartice tokom otplate kredita, a najduže do 36 meseci, sa limitom u visini jedne penzije, a prva rata dospeva tek nakon 30 dana.

Budite član našeg Evergrin kluba!

Osnovne karakteristike Evergrin kredita za penzionere

Zatvori
Reprezentativni primeri za Evergrin kredite
Iznos kredita100.000 RSD500.000 RSD
Rok otplate36 meseci83 meseca
NKS na godišnjem nivou14,95%14,95%
Mesečna rata3.475 RSD9.763 RSD
Naknada na ime obrade kredita (2,95%)2.950 RSD14.750 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD246 RSD
EKS na godišnjem nivou 19,01% 17,51%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)128.356 RSD825.348 RSD
EKS obračunat na dan 24.12.2019.24.12.2019.
Iznos kredita100.000 RSD500.000 RSD
Rok otplate36 meseci83 meseca
NKS na godišnjem nivou9,95% + šestomesečni BELIBOR9,95% + šestomesečni BELIBOR
Mesečna rata3.319 RSD8.880 RSD
Naknada na ime obrade kredita (2,95%)2.950 RSD14.750 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD246 RSD
EKS na godišnjem nivou 15,29%13 ,83%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)122.828 RSD753.302 RSD
EKS obračunat na dan 24.12.2019.24.12.2019.

Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 24.12.2019. godine iznosila 1,83% na godišnjem nivou.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa i podnošenje zahteva za kredit
Važeća lična karta
Poslednji penzioni ček ili rešenje o penziji
Ostalu neophodnu dokumentaciju dobićete u ekspozituri
Spisak potrebne dokumentacije za Evergrin kredit za penzionere

Pozovite nas

Možete nas pozvati putem besplatnog broja radnim danima i subotom od 09:00 do 15:00 časova

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore