Specijalna ponuda stambenih kredita

do 30. aprila 2021.

  • Niža kamatna stopa
  • Bez troškova obrade kredita
  • Bez troškova NKOSK
  • Mogućnost udruživanja primanja dužnika i sadužnika 1
Izračunaj ratu

Kredit

Učešće

Mesečna rata

Period otplate

NKS

2.417 %

Naknada na ime obrade kredita

0%

*kalkulator je informativnog karaktera.

Podnesi zahtev

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer stambenog kredita sa varijabilnom kamatom
Vrednost nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita banke 40.000 EUR
Rok otplate 25 godina
NKS na godišnjem nivou 2,95% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata 178 EUR
Naknade na ime obrade kredita (0,00% od iznosa kredita) 0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica 50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života - godišnje 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke 20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 3,44%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi) 57.470 EUR
EKS obračunat na dan 20.01.2021.

U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita. Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 20.01.2021. iznosila -0,533. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

Za više informacija i kreiranja što bolje ponude za Vas, popunite polja i kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.

Pogledajte naš VODIČ ZA KUPOVINU STANA i prođite kroz važne savete i korake koji će vam olakšati da i vi sebe vidite u svom novom stanu!

U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.

Zatvori close-icon