0800 303 130 besplatan poziv

Specijalna ponuda stambenih kredita

do 31. decembra 2020.

  • Niža kamatna stopa
  • Bez troškova obrade kredita
  • Svake tri godine birate fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu 1
  • Mogućnost udruživanja primanja dužnika i sadužnika 2
Izračunaj ratu

Kredit

Učešće

Mesečna rata

Period otplate

NKS

2.55 %

Naknada na ime obrade kredita

0%

*kalkulator je informativnog karaktera.

Podnesi zahtev

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer kombinovanog stambenog kredita započetog sa fiksnom kamatom u prve 3 godine, nakon čega se prelazi na varijabilnu kamatu
Vrednost nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita banke 40.000 EUR
Rok otplate 25 godina
NKS na godišnjem nivou u prve 3 godine 2,55%
Mesečna rata u prve 3 godine 181 EUR
NKS na godišnjem nivou nakon prve 3 godine 2,95% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata nakon prve 3 godine 184 EUR
Naknade na ime obrade kredita (0,00% od iznosa kredita) 0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica 50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života - godišnje 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva) 480 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke 20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 3,72%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi) 58.825 EUR
EKS obračunat na dan 02.10.2019.

U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita. Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Banka ostatak duga po koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 02.10.2019. iznosila -0,377. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše banke.

Za više informacija i kreiranja što bolje ponude za Vas, popunite polja i kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.

dugme arrow-down icon

Pogledajte naš VODIČ ZA KUPOVINU STANA i prođite kroz važne savete i korake koji će vam olakšati da i vi sebe vidite u svom novom stanu!

Na samom početku birate kamatu kojom želite da započnete otplatu kredita – sa fiksnom ili varijabilnom. Na svake 3 godine, banka vam nudi mogućnost da ostanete na odabranom tipu kamate li bez nadoknade pređete na drugu.

Zatvori close-icon

U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.

Zatvori close-icon