Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Tarife

Tarifa naknada i troškova – Sektor poslova sa privredom (važi od 25.11.2019)
Tarifa naknada i troškova – Sektor poslova sa privredom Nerezidenti (važi od 25.11.2019)
Terminski plan-vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa za pravna lica i preduzetnike nerezidente (važi od 01.04.2019)
Terminski plan-vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa za pravna lica i preduzetnike rezidente (važi od 01.04.2019)
Pregled usluga i naknada
PUN – pravno lice i preduzetnik – rezident – RSD tekući račun
PUN – pravno lice i preduzetnik – rezident – EUR tekući račun
PUN – pravno lice – nerezident – RSD tekući račun
PUN – pravno lice – nerezident – EUR tekući račun

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore