Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Otvaranje računa

Obezbedili smo da vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja
budu sigurne, brže i povoljnije za vas i vaše poslovne partnere.

Transakcioni računi

Sa otvorenim računom u našoj banci, možete vršiti gotovinske uplate i isplate u ekspozituri, elektronski, papirno i karticama plaćati robu i usluge, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja kao i vršiti druge poslove u okviru domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju za otvaranje računa
Za rezidentna privredna društva
Za nerezidentna pravna  lica
Za udruženja
Za predstavništva
Za strana diplomatska i konzularna predstavništva
Za međunarodne vladine organizacije
Za ustanove registrovane u Sudu
Za preduzetnike

Naši iskusni bankari vam stoje na raspolaganju. Pronađimo zajedno najpovoljnije rešenje za vas.

Računi specijalne namene

Da bismo bili uz vas u svim vašim aktivnostima i situacijama, omogućili smo i račune posebne namene:

Escrow računi

Na vaš zahtev otvaramo račune sa posebnom namenom, koji se vezuju za pojedine konkretne poslove. Naša banka se u ovom slučaju pojavljuje kao agent koji ima kontrolu nad računom i vrši transakcije uz odobrenje svih strana uključenih u projekat. Isti račun gasimo kada se ispune sve obaveze iz ugovora.

Hartije od vrednosti

Ukoliko imate akcije ili državne obaveznice, ili želite da trgujete na berzi ili van berzanski, naša banka vam, kao član Centralnog registra, omogućava otvaranje novčanog namenskog računa za saldiranje trgovanja hartijama od vrednosti.

Računi osnivačkog uloga

Kao nerezident možete izvršiti uplate osnivačkih uloga na namenske račune otvorene kod banke u devizama, u efektivnom stranom novcu uz potvrdu nadležne carinarnice da je novac prijavljen prilikom unosa u zemlju ili u dinarima ukoliko su dinari kupljeni u inostranstvu.

Za ostale račune specijalne namene raspitajte se kod vašeg ličnog bankara ili vas čekamo u najbližoj ekspozituri.

Paketi računa

Moderno poslovanje danas podrazumeva brzinu, efikasnost i kvalitet obavljanja usluga. Zbog toga smo za potrebe vašeg svakodnevnog poslovanja, pažljivo odabrali proizvode i usluge i pripremili jedinstven paket Biznis Expert.

Saznaj više

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore