Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Rukovodstvo

Upoznajte se sa rukovodećim timom OTP Banke, timom koji svojim iskustvom i ekspertizom, nastoji da vam obezbedi sigurnu finansijsku budućnost i olakšano poslovanje.

OTP banka Srbija AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070  Beograd, Srbija

Upravni odbor

Laszlo Wolf, Predsednik
Péter Krizsanovich, Član
Bence Kisfalvi, Član
Balázs Olchváry, Član
Zoran Jovanović, Nezavisan član
Dragoljub Damljanović, Nezavisan član

Članovi Izvršnog odbora Banke

Predrag Mihajlović, Predsednik
Marija Popović, Član
Vuk Kosovac, Član
Miroslav Rebić, Član
Balazs Balogh, Član
Vesna Marković, Član
Branimir Spasić, Član

Rukovodstvo

Krstinja Šćepanović, Izvršni direktor direkcije ljudskih resursa
Ivan Lazarević,Izvršni direktor za poslove podrške
Ivo Radaković, Izvršni direktor direkcije marketinga
Nina Zlatar, Izvršni direktor Sektora poslova sa privredom

OTP Osiguranje ADO BEOGRAD

Ivan Jovanović, Predsednik Izvršnog odbora

OTP Leasing Srbija d.o.o. Beograd

Boris Stević, Predsednik izvršnog odbora

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore