Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Opšti uslovi poslovanja

Pozivamo vas da se upoznate sa opštim uslovima poslovanja OTP banke koji se primenjuju na odnose između vas kao korisnika finansijskih, platnih i ostalih usluga i Banke, bilo da ste preduzetnik, fizičko ili pravno lice.

Pogledajte opšte uslove poslovanja OTP banke

DEO II – Opšti uslovi poslovanja OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD koji se primenjuju u odnosima sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima – u primeni od 21.08.2019.
DEO I – Opšti uslovi poslovanja OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD – Opšti uslovi – u primeni od 21.08.2019.
Posebni uslovi korišćenja usluge elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike – u primeni od 21.08.2019.
Posebni uslovi korišćenja usluge elektronskog bankarstva – fizička lica – u primeni od 21.08.2019. godine
Opšti uslovi prihvatanja platnih instrumenata na prodajnim mestima trgovaca – u primeni od 21.08.2019.
Opšti uslovi pružanja platnih usluga koji se primenjuju u odnosima sa pravnim licima i preduzetnicima – u primeni od 21.08.2019.
Opšti uslovi pružanja platnih usluga koji se primenjuju u odnosima sa fizičkim licima – u primeni od 21.08.2019.
Opšti uslovi korišćenja kreditnih kartica – u primeni od 21.08.2019. godine

Liste reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom i informacije o usluzi promene platnog računa

Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za potrošače
Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za preduzetnike i pravna lica
Informacije o usluzi promene platnog računa

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore