Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Godišnji izveštaji

Približnije se upoznajte sa poslovanjem naše banke, uvidom u objedinjene godišnje izveštaje

Preuzmite izveštaje OTP banke Srbija

Revizorski izveštaj OTP banka Srbija AD Beograd FI 2020
Revizorski izveštaj OTP banka Srbija AD Konsolidovani FI 2020
Izveštaj o poslovanju OTP banka 2020
Konsolidovani izveštaj o poslovanju OTP banka 2020
Vanbilansne pozicije na dan 30.09.2020
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2020. do 30.09.2020
Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 30.09.2020
Bilans stanja na dan 30.09.2020
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2020.
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2020
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2020. do 30.06.2020
Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 30.06.2020
Bilans stanja na dan 30.06.2020
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2019.
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2020.
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.
Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.
Bilans stanja na dan 31.03.2020.
OTP Banka Srbija Konsolidovani godišnji izveštaj 2019
OTP Banka Srbija Konsolidovani finansijski izveštaj 2019
OTP Banka Srbija Godišnji izveštaj 2019
OTP Banka Srbija Finansijski izveštaj 2019
Objavljivanje podataka i informacija oktobar 2019.
Vanbilansne pozicije na dan 30.09.2019.
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2019. do 30.09.2019.
Bilans uspeha za period od 01.01.2019. do 30.09.2019.
Bilans stanja na dan 30.09.2019.

Preuzmite izveštaje Societe Generale banke koja sada posluje pod imenom OTP banka Srbija

Objavljivanje podataka i informacija Banke na dan 30.06.2019
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2019.
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Bilans uspeha za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Bilans stanja na dan 30.06.2019.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2018.
Bilans stanja na dan 31.03.2019.
Bilans uspeha za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2019.
Godišnji izveštaj za 2018. godinu
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu
Godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.
Bilans uspeha za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.
Bilans stanja na dan 30.09.2018.
Vanbilansne pozicije na dan 30.09.2018.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2018.
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2018.
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2018. do 30.06.2018.
Bilans uspeha za period od 01.01.2018. do 30.06.2018.
Bilans stanja na dan 30.06.2018.
Vanbilasne pozicije na dan 31.03.2018.
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2018. do 31.03.2018.
Bilans uspeha za period od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine
Bilans stanja na dan 31.03.2018.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2017.
Godišnji izveštaj 2017
Konsolidovani godišnji izveštaj 2017
Konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu
Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu
Vanbilansne pozicije na dan 30.09.2017
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2017 do 30.09.2017
Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine
Bilans stanja na dan 30.09.2017
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2017.
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2017. godine
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2017  do 30.06.2017
Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine
Bilans stanja na dan 30.06.2017. godine
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2017. godine
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2017. do 31.03.2017. godine
Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.03.2017. godine
Bilans stanja na dan 31.03.2017. godine
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2016. godine
Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2016. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu
Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu
Vanbilansne pozicije na dan 30.09.2016. godine
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine
Bilans uspeha za period od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine
Bilans stanja na dan 30.09.2016.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2016.
Bilans uspeha za period od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2016. godine
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine
Bilans stanja na dan 30.06.2016.
Bilans stanja na dan 31.03.2016.
Bilans uspeha za period od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2016. do 31.03.2016.
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2016.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2015.
Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu
Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu
Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2015. godinu
Objavljivanje podataka i informacija banke na dan 30.06.2015.
Izveštaj o tokovima gotovine 30.09.2015.
Bilans uspeha 30.09.2015.
Bilans stanja 30.09.2015.
Vanbilansne pozicije 30.09.2015.
Izveštaj o tokovima gotovine 30.06.2015.
Bilans uspeha 30.06.2015.
Bilans stanja 30.06.2015.
Vanbilansne pozicije 30.06.2015.
Bilans stanja 31.03.2015.
Bilans uspeha 31.03.2015.
Vanbilansne pozicije 31.03.2015.
Izveštaj o tokovima gotovine 31.03.2015.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2014.
Godišnji izveštaj o poslovanju Societe Generale banke
Godišnji konsolidovani izveštaj bankarske grupe u Srbiji
Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu
Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2014. godinu
Izveštaj o tokovima gotovine 30.09.2014.
Bilans uspeha 30.09.2014.
Bilans stanja 30.09.2014.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2014.
Bilans stanja na dan 30.06.2014.
Bilans uspeha na dan 30.06.2014.
Izveštaj o tokovima gotovine na dan 30.06.2014.
Bilans stanja na dan 31.03.2014.
Bilans uspeha na dan 31.03.2014.
Izvestaj o tokovima gotovine 31.03.2014.
Objavljivanje podataka i informacija banke na dan 31.12.2013.
Godišnji izveštaj SGBS za 2013. godinu
Godišnji konsolidovani izveštaj za 2013.
Pismo o prezentaciji 2013.
Godišnji finansijski izveštaj za 2013.
Bilans stanja na dan 30.09.2013.
Bilans uspeha na dan 30.09.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine na dan 30.09.2013.
Objavljivanje podataka i informacija banke na dan 30.06.2013.
Bilans stanja na dan 30.06.2013.
Bilans uspeha na dan 30.06.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine na dan 30.06.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine na dan 31.03.2013.
Bilans stanja na dan 31.03.2013.
Bilans uspeha na dan 31.03.2013.
Godišnji izveštaj SGBS za 2012.
Godišnji konsolidovani izveštaj za 2012.
Objavljivanje podataka i informacija za Societe Generale Banku Srbija a.d. Beograd (31.12.2012.)
Godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu
Izveštaj o tokovima gotovine na dan 30.09.2012.
Bilans uspeha na dan 30.09.2012.
Bilans stanja na dan 30.09.2012.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2012.
Jedinstveni prospekt za uključenje u trgovanje u Open Marketu dugoročnih dinarskih obveznica i emisije
Nerevidiran finansijski izveštaj- izveštaj o novčanim tokovima 30.06.2012.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans uspeha 30.06.2012.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans stanja 30.06.2012.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Izveštaj o novčanim tokovima 31.03.2012.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans uspeha 31.03.2012.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans stanja 31.03.2012.
Godišnji izveštaj za 2011.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2011.
Godišnji finansijski izveštaj za 2011.
Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu
Nerevidiran finansijski izveštaj – Izveštaj o tokovima gotovine 31.12.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj – Bilans uspeha 31.12.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj – Bilans stanja 31.12.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Izveštaj o tokovima gotovine 30.09.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans uspeha 30.09.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans stanja 30.09.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Izveštaj o tokovima gotovine 30.06.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans uspeha 30.06.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans stanja 30.06.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Izveštaj o novčanim tokovima 31.03.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans uspeha 31.03.2011.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans stanja 31.03.2011.
Konsolidovani godišnji izveštaj 2010.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj – Napomene 2010.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj – Statistički aneks 2010.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj – Izveštaj o promenama na kapitalu 31.12.2010.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj – Izveštaj o tokovima gotovine 31.12.2010.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj – Bilans uspeha 31.12.2010.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj – Bilans stanja 31.12.2010.
Godišnji izveštaj 2010.
Godišnji finansijski izveštaj – Napomene 2010.
Godišnji finansijski izveštaj – Statistički aneks 2010.
Godišnji finansijski izveštaj – Izveštaj o promenama na kapitalu 31.12.2010.
Godišnji finansijski izveštaj – Izveštaj o novčanim tokovima 31.12.2010.
Godišnji finansijski izveštaj – Bilans uspeha 31.12.2010.
Godišnji finansijski izveštaj – Bilans stanja 31.12.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Izveštaj o novčanim tokovima 30.09.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans uspeha 30.09.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans stanja 30.09.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Izveštaj o novčanim tokovima 30.06.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans uspeha 30.06.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans stanja 30.06.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Izveštaj o novčanim tokovima 31.03.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans uspeha 31.03.2010.
Nerevidiran finansijski izveštaj- Bilans stanja 31.03.2010.
Godišnji finansijski izveštaj- Izveštaj o novčanim tokovima 2009.
Godišnji finansijski izveštaj- Bilans uspeha 2009.
Godišnji finansijski izveštaj- Bilans stanja 2009.
Godišnji finansijski izveštaj- Promene na kapitalu 2009.
Godišnji finansijski izveštaj- Statistički aneks 2009.
Godišnji izveštaj 2009.
Godišnji finansijski izveštaj- Izveštaj o novčanim tokovima 2008.
Godišnji finansijski izveštaj- Bilans uspeha 2008.
Godišnji finansijski izveštaj- Bilans stanja 2008.
Godišnji finansijski izveštaj- Promene na kapitalu 2008.
Godišnji finansijski izveštaj- Statistički aneks 2008.
Godišnji  izveštaj 2008.- Napomene
Godišnji izveštaj 2008.
Godišnji izveštaj 2007.
Godišnji izveštaj 2006.
Godišnji izveštaj 2005.
Godišnji izveštaj 2004.
Godišnji izveštaj 2003.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore