Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Trgovina, veleprodaja - uvoznici

Iskustvo u saradnji sa brojnim trgovinskim objektima, omogućilo nam je da za ovaj segment formiramo posebnu ponudu bankarskih proizvoda i usluga, usmerenih ka olakšanom poslovanju i razvoju u segmentu trgovine.

Ponuda za dnevno bankarstvo

Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo tri vrste biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje

Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenja za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa.

Ponuda za investiranje

Za korisnike paketa Praktik i Prestiž pripremili smo ponudu koja se ne zaobilazi. [2]
Kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti trgovine.

Specijalna paket ponuda obuhvata

[1] Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici Paketi računa.

[2] Ponuda se odnosi samo za preduzeća sa godišnjim prihodom iznad 20 miliona dinara.

 

Dodatne informacije o ponudi za investiranje

Kredit za likvidnost i obrtna sredstva

Odobrava se brzo uz minimalna sredstva obezbeđenja i tako štedi vaše vreme i novac.

Pripremili samo za vas posebno povoljne uslove jer znamo da su za poslovanje u oblasti trgovine često potrebna dodatna sredstva za izmirenje tekućih obaveza prema dobavljačima, nabavku dodatne robe i drugih obrtnih sredstava.

 • Period otplate do 24 meseca
 • Fiksna kamatna stopa za kredit indeksiran u evrima 4,95% i 8,95% za kredit u dinarima
 • Naknada na ime obrade kredita: 0,5% od iznosa kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica
Reprezentativni primer kredita za likvidnost i obrtna sredstva
Iznos kredita15.000 EUR
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou4,95%
Mesečna rata658 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)75 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 5,72%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)15.874 EUR
EKS obračunat na dan 23.03.2017

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Lizing za kupovinu vozila

Pravo rešenje za vas ukoliko želite da obnovite ili proširite vozni park vašeg preduzeća. Za vas smo pripremili jedinstvenu ponudu uz niže kamate i jednostavan proces odobrenja.

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Tekuća likvidnost predstavlja jedan od ciljeva koje često nije lako ispuniti. Naplata potraživanja kasni, a mnogobrojne obaveze dospevaju na naplatu. Kao rešenje za povremeno finansiranje tekuće likvidnosti i povremenu nabavku obrtnih sredstava preporučujemo dozvoljeni minus po tekućem računu.

Osnovne karakteristike specijalne ponude dozvoljenog minusa po tekućem računu

 • Period na koji se odobrava: do 12 meseci
 • Kamatna stopa 16%
 • Bez naknade na ime obrade kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica
Reprezentativni primer dozvoljenog minusa po tekućem računu
Iznos1.000.000 RSD
Rok važenja dozvoljenen pozajmice12 meseci
NKS na godišnjem nivou16%
Iznos naknade na ime obrade kredita (0%)0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 17,71%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.090.523 RSD
EKS obračunat na dan 23.03.2017.
Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Ponuda za mala uvozna preduzeća

Zaboravite na komplikovane procedure i promenljive uslove prilikom saradnje sa inostranstvom. Kreirali smo ponudu koja će olakšati vaše poslovanje, od nabavke do naplate potraživanja.

Saznaj više

Dodatne pogodnosti i usluge za unapređenje vašeg poslovanja

Kredit za refinansiranje koji će vam pomoći da objedinite sve vaše obaveze pod izuzetno povoljnim uslovima.
Dokumentarno poslovanje, izdavanje akreditiva i garancija na zahtev klijenta, koje olakšava vaše poslovanje kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Diskontovani kredit je optimalan način za finansiranje redovnog poslovanja kroz kreditiranje vaših kupaca bez kamate za određeni period otplate i uz pojednostavljenu proceduru odobrenja i isplate.

Mislimo i na individualne potrebe vas kao vlasnika kompanije

● 50% niži troškovi održavanja paketa računa za fizička lica
● Lizing za kupovinu vozila sa nižom kamatom i pojednostavljenim procesom odobrenja
● Mešovito životno osiguranje pruža vam mogućnost da osiguravate sebe i svoju porodicu, a i štedite u isto vreme

Zaposleni predstavljaju temelj vaše kompanije. Pogodnosti koje sa nama imaju su

● Povoljnije kamatne stope za stambene, keš i refinansirajuće kredite
● Niže troškove odobrenja kreditnih proizvoda
● Održavanje paketa računa može biti umanjeno i 50% ili potpuno besplatno ukoliko za plaćanje koristi svoju debitnu karticu

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore