Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Trgovina – maloprodaja

Vi znate svoj posao, a mi smo kao banka tu da podržimo rast i razvoj vašeg poslovanja. Sa željom da odgovorimo na vaše potrebe, ponudu smo prilagodili firmama koja se bave maloprodajom u trgovini.

Ponuda za dnevno bankarstvo

Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo tri vrste biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje

Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenja za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa.

[1] Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici Paketi računa.

Ponuda za investiranje

Za korisnike paketa Praktik i Prestiž pripremili smo ponudu koja se ne zaobilazi. [1]
Kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti maloprodaje.

 1. Kredit za likvidnost i obrtna sredstva pod povoljnim uslovima, sa periodom otplate do 24 meseca
 2. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu uz potpuno oslobođenje administrativnog troška obrade zahteva
 3. Business charge kreditna kartica (bez naknade za održavanje kartica za prvih 6 meseci)

[1] Ponuda se odnosi samo za preduzeća sa godišnjim prihodom iznad 20 miliona dinara.

[2] Pogodnost dostupna klijentima koji su korisnici 3 u 1 ponude.

 

Dodatne informacije o ponudi za investiranje

Kredit za likvidnost i obrtna sredstva

Odobrava se brzo uz minimalna sredstva obezbeđenja i tako štedi vaše vreme i novac.

Pripremili samo za vas posebno povoljne uslove jer znamo da su za poslovanje u oblasti trgovine često potrebna dodatna sredstva za izmirenje tekućih obaveza prema dobavljačima, nabavku dodatne robe i drugih obrtnih sredstava.

 • Period otplate do 24 meseca
 • Fiksna kamatna stopa za kredit indeksiran u evrima 4,95% i 7,95% za kredit u dinarima
 • Naknada na ime obrade kredita: 0,5% od iznosa kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica
Reprezentativni primeri
Reprezentativni primer kredita za likvidnost i obrtna sredstva, indeksiranog u evrima
Iznos kredita15.000 EUR30.000 EUR50.000 EUR
Rok otplate24 meseca24 meseca24 meseca
NKS na godišnjem nivou4,95%4,95%4,95%
Mesečna rata658,28 EUR1.316,55 EUR2.194,25 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)75 EUR150 EUR250 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD400 RSD400 RSD
Menica vlasnika100 RSD100 RSD100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD600 RSD600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD102 RSD102 RSD
EKS na godišnjem nivou 5,72% 5,68% 5,67%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)15.873,72EUR31.747,20 EUR52.912,00 EUR
EKS obračunat na dan 12.05.2017.12.05.2017.12.05.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. EKS obračunat na dan 12.05.2017. godine

Reprezentativni primer kredita za likvidnost i obrtna sredstva, u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou7,95%
Mesečna rata45.259,35 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 9,03%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.091.224,40 RSD
EKS obračunat na dan 13.04.2017.

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Tekuća likvidnost je jedan od ciljeva koje često nije lako ispuniti jer naplata potraživanja kasni a  mnogobrojne obaveze dospevaju na naplatu. Rešenje za povremeno finansiranje tekuće likvidnosti i povremenu nabavku obrtnih sredstava je svakako dozvoljeni minus po tekućem računu.

Reprezentativni primer dozvoljenog minusa po tekućem računu
Iznos1.000.000 RSD
Rok važenja dozvoljene pozajmice12 meseci
NKS na godišnjem nivou7,95%+ 6M Belibor
Iznos naknade na ime obrade kredita0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 12,85 %
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi)1.118.219 RSD
EKS obračunat na dan 10.04.2017.

Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog Belibora, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne Belibor kamatne stope koja je na dan obračuna primera 10.04.2016. godine iznosila 3,71% godišnje.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Dodatne pogodnosti i usluge za unapređenje vašeg poslovanja

Mislimo i na individualne potrebe vas kao vlasnika kompanije

 • 50% niži troškovi održavanja paketa računa za fizička lica
 • Lizing za kupovinu vozila sa nižom kamatom i pojednostavljenim procesom odobrenja
 • Mešovito životno osiguranje pruža vam mogućnost da osiguravate sebe i svoju porodicu, a i štedite u isto vreme

Zaposleni predstavljaju temelj vaše kompanije. Pogodnosti koje sa nama imaju su:

 • Povoljnije kamatne stope za stambene, keš i refinansirajuće kredite
 • Niže troškove odobrenja kreditnih proizvoda
 • Održavanje paketa računa može biti umanjeno i 50% ili potpuno besplatno ukoliko za plaćanje koristi svoju debitnu karticu.

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore