Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Transport i špedicija

Kvalitetnu saradnju ostvarujemo sa brojnim transportnim preduzećima i špedicijama usmeravajući ponudu ka podršci u razvoju i nezi dobrog poslovnog odnosa.

Da li planirate obnovu vašeg voznog parka? Za vaše lakše poslovanje pripremili smo:

Saznajte više

Lizing za kupovinu vozila

Osnovne karakteristike specijalne ponude finansijskog lizinga za kupovinu vozila

 • Period otplate do 60 meseci
 • Fiksna kamatna stopa 4,99%
 • Minimalno učeće za putnička vozila: 25%
 • Minimalno učeće za komercijalna vozila: 10%/ 15% / 20% + PDV u IV rati
 • Naknada na ime obrade kredita: 0,5% bruto iznosa predmeta lizinga
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica + casco osiguranje vozila tokom celog perioda trajanja ugovora.
Reprezentativni primer za lizing za komercijalna vozila
Reprezentativni primer za lizing za komercijalna vozila
Valuta u kojoj se ugovara lizingEUR
Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga30.000 EUR
Učešće (15%) + PDV u IV rati4.500 EUR
Iznos neto finansiranja25.500 EUR
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou4,99%
Mesečna rata387 EUR
Iznos naknade na ime obrade kredita sa PDV-om (0.5% + PDV)180 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak upisa ugovora u lizing registar sa PDV-om60.50 EUR
Izveštaj Kreditnog biroa sa PDV-om14.52 EUR
EKS na godišnjem nivou 6,90%
Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi) sa PDV-om33.536,54 EUR
Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi) bez PDV-a27.947,11 EUR
EKS obračunat na dan 20.03.2019.

Lizing se ugovara u evro valuti. Ostatak duga po lizingu (u slučajevima ugovorene varijabilne kamatne stope) se usklađuje na šestomesečnom nivou, prema vrednosti EURIBOR-a na dan usklađivanja. Rate lizinga su svakog 15-og u mesecu (ili prvi sledeći radni dan) i obračunavaju se na taj dan u skladu sa promenom ugovorenog kursa. Klijent ima pravo na povraćaj PDV-a u iznosu od 5.589,43 evra U slucaju ako predmet lizinga klijent koristi radi obavljanja delatnosti, a koja podleže oporezivanju PDV-a, i sve u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Reprezentativni primer za lizing za putnička vozila
Valuta u kojoj se ugovara lizingEUR
Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga20.000 EUR
Učešće (25%) + PDV u IV rati5.000 EUR
Iznos neto finansiranja15.000 EUR
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou4,99%
Mesečna rata282 EUR
Iznos naknade na ime obrade kredita sa PDV-om (0.5% + PDV)120 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak upisa ugovora u lizing registar sa PDV-om60.50 EUR
Izveštaj Kreditnog biroa sa PDV-om14.52 EUR
EKS na godišnjem nivou 6,90%
Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi) sa PDV-om22.516,32 EUR
Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi) nakon povraćaja PDV-aNEMA POVRAĆAJA PDV-a
EKS obračunat na dan 20.03.2019.

Lizing se ugovara u evro valuti. Ostatak duga po lizingu (u slučajevima ugovorene varijabilne kamatne stope) se usklađuje na šestomesečnom nivou, prema vrednosti EURIBOR-a na dan usklađivanja. Rate lizinga su svakog 15-og u mesecu (ili prvi sledeći radni dan) i obračunavaju se na taj dan u skladu sa promenom ugovorenog kursa.

Cosme kredita za nabavku kamiona i poluprikolica

Više o ovim kreditima pogledajte ovde.

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer investicionog kredita za nabavku opreme/mašina ili vozila u evrima cosme program

Ukupan iznos investicije12.500 EUR
Učešće2.500 EUR
Iznos kredita10.000 EUR
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou6,95% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata197.20 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0.5%)50 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Upis zaloge2.000 RSD
Zahtev za upis u APR470 RSD
Osiguranje pokretnosti200 RSD
EKS na godišnjem nivou 8,35%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)11.871 EUR
EKS obračunat na dan 19.03.2019.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 19.03.2019. iznosila -0,232% godišnje.

Klikom do ture po vašoj meri
uz OTP banku i NadjiTuru.rs

Partnerstvo naše banke i online platforme NadjiTuru.rs vam pruža mogućnost da ponudite prevoz tereta po vašim uslovima, i samim tim dođete do vaše ciljne grupe korisnika. Ponuda traje do kraja 2020. godine.

Saznajte više

Da li vam treba finansiranje dugih valuta naplate? Pogledajte opcije:

Saznajte više

Finansiranje obrtnih sredstava kroz COSME kredite na 36 meseci

Naša Banka i EIF potpisali su ugovor u okviru Cosme progama za povoljnije kredititranje malih i srednjih preduzeća. Sve informacije o Cosme programu pogledajte ovde, za transportna preduzeća bez troškova obrade kredita.

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer kredita za trajna obrtna sredstva sa fiksnom kamatom u evrima cosme program

Iznos kredita10.000 EUR
Rok otplate36 meseci
NKS na godišnjem nivou5,95%
Mesečna rata304.45 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika600 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
EKS na godišnjem nivou 6 ,30%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10.973 EUR
EKS obračunat na dan 19.03.2019.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Kratkoročna revolving linija

Revolving kreditna linija je namenjena finansiranju obrtnog kapitala, plaćanju ino-dobavljačima i održavanju tekuće likvidnosti.

Sve informacije o kraktoročnoj revolving liniji pogledajte ovde. Za transportna preduzeća kratkoročna revolving linija je bez troškova obrade kredita.

Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima
Iznos revolving linije1.000.000 RSD
Rok važenja revolving linije12 meseci
NKS na godišnjem nivou12,95%
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 RSD
Minimalni iznos tranše (20% od limita revolving linije)200.000 RSD
Ročnost tranše30-120 dana
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
EKS na godišnjem nivou 14,19%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1,073,603 RSD
EKS obračunat na dan 22.03.2019.
Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u evrima
Iznos revolving linije10.000 EUR
Rok važenja revolving linije12 meseci
NKS na godišnjem nivou8,95%
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 EUR
Minimalni iznos tranše (20% od limita revolving linije)2.000 EUR
Ročnost tranše30-120 dana
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
EKS na godišnjem nivou 9 ,65%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10,507 EUR
EKS obračunat na dan 22.03.2019.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Ako vam je potrebna pomoć pri administiranju troškova službenog puta, nudimo vam jednostavna rešenja

*Charge opcija vam omogućava odloženo plaćanje bez kamate, kada sve što je potrošeno u prethodnom kalendarskom mesecu dospeva na naplatu 10-og u narednom mesecu. Uz naknade, ukoliko ih ima.

Zaposleni predstavljaju temelj vaše kompanije. Pružite svojim zaposlenima dodatnu sigurnost i zadovoljstvo radnim mestom u vašoj kompaniji:

Reprezentativni primer kratkoročnog dinarskog keš kredita sa fiksnom kamatom
Iznos kredita100.000 RSD
Rok otplate12 meseci
NKS na godišnjem nivou0%
Mesečna rata8.333 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
EKS na godišnjem nivou 0,55%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)100.296 RSD
EKS obračunat na dan 19.05.2020.

Ponuda važi do 31.12.2020. godine za klijente zaposlene u firmama iz segmenta transport i špedicija koji uz odobren dinarski gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom, prebace primanja u banku OTP banka Srbija.

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore