Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Tarife

Tarifa naknada i troškova – Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima  (važi od 25.11.2019)
Terminski plan-vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa za pravna lica i preduzetnike rezidente (važi od 01.04.2019)
Pregled kamatnih stopa za kreditne proizvode – Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima (16.10.2018.)
Pregled usluga i naknada
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Klasik
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Praktik
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Prestiž
PUN – pravno lice i preduzetnik –  EUR tekući račun
PUN – pravno lice i preduzetnik –  RSD tekući račun
PUN – preduzetnik –  Sinhro

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore