Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Tarife

Tarife i Terminski planovi koji će biti u primeni počev od 30.4.2021. godine, kao dana pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd, Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad i dana kada ove dve banke nastaviti poslovanje pod novim poslovnim imenom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.
Pregled kamatnih stopa za kreditne proizvode – Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima (15.04.2021.)
Pregled kamatnih stopa za depoziti  za mali biznis
Tarifa naknada i troškova sektor za poslove sa stanovištvom, direkcija za mali biznis 30.04.2021.
Terminski plan pravna lica i preduzetnici 30.04.2021.
Tarife i Terminski plan koji će biti u primeni do 29.4.2021. godine
Tarifa naknada i troškova – Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima  (važi od 25.11.2019)
Terminski plan-vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa za pravna lica i preduzetnike rezidente (važi od 01.04.2019)
Pregled kamatnih stopa za kreditne proizvode – Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima (16.10.2018.)
Pregled usluga i naknada
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Klasik
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Praktik
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Prestiž
PUN – pravno lice i preduzetnik –  EUR tekući račun
PUN – pravno lice i preduzetnik –  RSD tekući račun
PUN – preduzetnik –  Sinhro

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore