Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Poslovi sa hartijama od vrednosti u našoj Banci

Kratke informacije o službi za investicione usluge i aktivnosti koja posluje u okviru naše Banke

Poslovi sa hartijama od vrednosti u našoj Banci

Naša Banka je član:

  • Beogradske berze a.d. Beograd
  • Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti
  • Fonda za zaštitu investitora

Služba za investicione usluge i aktivnosti

Službu za investicione usluge i aktivnostičini posvećeni i iskusni tim koji je u stanju da klijentima pruži brzu i kvalitetnu uslugu. U redovne aktivnosti Službe spada pružanje investicionih usluga trećim licima (fizička i/ili pravna lica) u vezi sa različitim finansijskim instrumentima.

Dokumentacija

U nastavku su priložena osnovna dokumenta i druge bitne informacije koje mogu biti od pomoći klijentima koji su zainteresovani za usluge koje nudi Služba za investicione usluge i aktivnosti. Za sve dodatne informacije ili objašnjenja možete da kontaktirate Službu telefonom ili na službenu e-mail adresu.
Pravila ponašanja i prateća akta, koja čine sastavni deo ovih Pravila, kao i novi Pravilnik o tarifi, primenjuju se od 09.02.2016. godine.

Pravilnici ponašanja i prateća akta
Pravilnik o tarifi
Pravilnik o postupcima i merama za otkrivanje i sprecavanje manipulacija na tržištu kapitala
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravila ponašanja pri pružanju inv.usluga
Politika upravljanja sukobom interesa
Politika o razvrstavanju klijenata
Politika izvršenja naloga
Korisničko uputstvo za prijem naloga telefonom
Informacije koje se pružaju klijentima
Pravilnici ponašanja i prateća akta Societe Generale banke koja sada posluje pod imenom OTP banka Srbija
Obaveštenje – Profesionalni klijent
Obaveštenje – Mali klijent
Pravilnik o tarifi
Pravilnik o postupcima i merama za otkrivanje i sprecavanje manipulacija na tržištu kapitala
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravilnik o informacionim sistemima
Pravila ponašanja pri pružanju inv.usluga
Politika upravljanja sukobom interesa
Politika o razvrstavanju klijenata
Politika izvršenja naloga
Politika identifikovanja operativnog rizika i preventivne mere
Korisničko uputstvo za prijem naloga telefonom
Informacije koje se pružaju malim klijentima
Fond za zaštitu investitora – Informacije

Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

Možete nas pozvati radnim danima od 9 do 17 časova

+ 381 11 3019 785

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore