Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Kredit za refinansiranje

Kredit za refinansiranje odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Karakteristike kredita za refinansiranje

Kredit za refinansiranje je namenjen refinansiranju kredita drugih banaka

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj i RSD.

 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.

Zatvori
Reprezentativni primeri kredita za refinansiranje
Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatom u dinarima
Iznos kredita6.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou11,95%
Mesečna rata133.879 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 12,83%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)8.032.736 RSD
EKS obračunat na dan 24.03.2017.
Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatom u evrima
Iznos kredita50.000 EUR
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou7,95%
Mesečna rata1.016 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 8,38%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)60.935 EUR
EKS obračunat na dan 24.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatom u dinarima
Iznos kredita6.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou7,95% + jednomesečni BELIBOR
Mesečna rata132.986 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 12,50%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)7.979.163 RSD
EKS obračunat na dan 24.03.2017.

Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – jednomesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamatna stopa se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne BELBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 24.03.2017 iznosila 3,71% godišnje.

Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatom u evrima
Iznos kredita50.000 EUR
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou7,95% + jednomesečni EURIBOR
Mesečna rata1.010 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 8,12%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)60.588 EUR
EKS obračunat na dan 24.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – jednomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 24.03.2017. godine iznosila -0,238 % na godišnjem nivou.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Instant finansijska podrška i lako dostupna sredstva. Preporučuje se za održavanje tekuće likvidnosti.

Saznaj više

Biznis e-banking

Uz biznis e-banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore