Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Kredit za refinansiranje

Kredit za refinansiranje odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Karakteristike kredita za refinansiranje

Kredit za refinansiranje je namenjen refinansiranju kredita drugih banaka

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj i RSD.

  • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.

Zatvori
Reprezentativni primeri kredita za refinansiranje
Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatom u dinarima
Iznos kredita6.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou11,95%
Mesečna rata133.879 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 12,83%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)8.032.736 RSD
EKS obračunat na dan 24.03.2017.
Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatom u evrima
Iznos kredita50.000 EUR
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou7,95%
Mesečna rata1.016 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 8,38%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)60.935 EUR
EKS obračunat na dan 24.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatom u dinarima
Iznos kredita6.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou7,95% + jednomesečni BELIBOR
Mesečna rata132.986 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 12,50%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)7.979.163 RSD
EKS obračunat na dan 24.03.2017.

Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – jednomesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamatna stopa se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne BELBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 24.03.2017 iznosila 3,71% godišnje.

Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatom u evrima
Iznos kredita50.000 EUR
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou7,95% + jednomesečni EURIBOR
Mesečna rata1.010 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0%)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 8,12%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)60.588 EUR
EKS obračunat na dan 24.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – jednomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 24.03.2017. godine iznosila -0,238 % na godišnjem nivou.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Instant finansijska podrška i lako dostupna sredstva. Preporučuje se za održavanje tekuće likvidnosti.

Saznaj više

Biznis e-banking

Uz biznis e-banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore