Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Karakteristike kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Iskoristite kredit za finansiranje obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti za finansiranje tekućih potreba, refinansirajte kredit koji imate u drugoj banci ili izvršite plaćanja ka inostranstvu.

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj), RSD i u deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu.

 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.

Zatvori
Reprezentativni primeri za kredite za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i odražavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou11,95%
Mesečna rata47.135 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 13,51 %
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.136.230 RSD
EKS obračunat na dan 24.04.2017.
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i odražavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
Iznos kredita10.000 EUR
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou6,95%
Mesečna rata448 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)50 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 7,91%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10.802 EUR
EKS obračunat na dan 24.04.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i odražavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou6,95% + šestomesečni BELIBOR
Mesečna rata46.525 RSD
Naknada na ime obrade kredita5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 12,05%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.121.598 RSD
EKS obračunat na dan 24.04.2017.

Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamatna stopa se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne BELBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 24.04.2017. godine iznosila 3,71% godišnje.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Instant finansijska podrška i lako dostupna sredstva. Preporučuje se za održavanje tekuće likvidnosti.

Saznaj više

Biznis e-banking

Uz biznis e-banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore