Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Karakteristike kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Iskoristite kredit za finansiranje obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti za finansiranje tekućih potreba, refinansirajte kredit koji imate u drugoj banci ili izvršite plaćanja ka inostranstvu.

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj), RSD i u deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu.

  • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.

Zatvori
Reprezentativni primeri za kredite za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i odražavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou11,95%
Mesečna rata47.135 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 13,51 %
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.136.230 RSD
EKS obračunat na dan 24.04.2017.
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i odražavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
Iznos kredita10.000 EUR
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou6,95%
Mesečna rata448 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)50 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 7,91%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10.802 EUR
EKS obračunat na dan 24.04.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i odražavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou6,95% + šestomesečni BELIBOR
Mesečna rata46.525 RSD
Naknada na ime obrade kredita5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika400 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 12,05%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.121.598 RSD
EKS obračunat na dan 24.04.2017.

Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamatna stopa se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne BELBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 24.04.2017. godine iznosila 3,71% godišnje.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Instant finansijska podrška i lako dostupna sredstva. Preporučuje se za održavanje tekuće likvidnosti.

Saznaj više

Biznis e-banking

Uz biznis e-banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore