Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Kredit pokriven sa 100% depozita

Imate novac za investiranje i shvatate da taj novac možete položiti i dobiti kredit po povoljnijim uslovima. Nakon otplate kredita, vaš početni novac vam je i dalje na raspolaganju, uvećan za godišnju kamatu.

Karakteristike kredita pokrivenog sa 100 posto depozita

Iskoristite kredit pokriven sa 100% depozita za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje osnovnih sredstava i plaćanje ka inostranstvu

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj i u deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu.

 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva

Zatvori
Reprezentativni primeri za kredit pokriven sa 100% depozita
Reprezentativni primer kredita sa 100% depozita u dinarima
Iznos revolving linije1.000.000 RSD
Rok važenja revolving linije12 meseci
NKS na godišnjem nivou12,95%
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)5.000 RSD
Minimalni iznos tranše (20% od limita revolving linije)200.000 RSD
Ročnost tranše30-120 dana
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 14,68%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.136.299 RSD
EKS obračunat na dan 24.04.2017.
Reprezentativni primer kredita sa 100% depozita u evrima
Iznos revolving linije10.000 EUR
Rok važenja revolving linije12 meseci
NKS na godišnjem nivou8,95%
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)50 EUR
Minimalni iznos tranše (20% od limita revolving linije)2.000 EUR
Ročnost tranše30-120 dana
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,13%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10.957 EUR
EKS obračunat na dan 17.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Saznaj više

Biznis e-banking

Uz biznis e-banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore