Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Kratkoročna revolving kreditna linija

Revolving kreditna linija je namenjena finansiranju obrtnog kapitala, plaćanju ino-dobavljačima i održavanju tekuće likvidnosti.

Karakteristike kratkoročne revolving kreditne linije

Valute u kojima se linija odobrava su RSD i EUR, za plaćanje prema ino-dobavljačima.

Zatvori
Reprezentativni primeri za kratkoročne revolving kreditne linije
Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima
Iznos revolving linije1.000.000 RSD
Rok važenja revolving linije12 meseci
NKS na godišnjem nivou12,95%
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)5.000 RSD
Minimalni iznos tranše (20% od limita revolving linije)200.000 RSD
Ročnost tranše30-120 dana
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 14,68%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.136.299 RSD
EKS obračunat na dan 24.04.2017.
Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u evrima
Iznos revolving linije10.000 EUR
Rok važenja revolving linije12 meseci
NKS na godišnjem nivou8,95%
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)50 EUR
Minimalni iznos tranše (20% od limita revolving linije)2.000 EUR
Ročnost tranše30-120 dana
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,13%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10.957 EUR
EKS obračunat na dan 17.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Saznaj više

Biznis e-banking

Uz biznis e-banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore