Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Kratkoročna revolving kreditna linija

Revolving kreditna linija je namenjena finansiranju obrtnog kapitala, plaćanju ino-dobavljačima i održavanju tekuće likvidnosti.

Karakteristike kratkoročne revolving kreditne linije

Valute u kojima se linija odobrava su RSD i EUR, za plaćanje prema ino-dobavljačima.

Zatvori
Reprezentativni primeri za kratkoročne revolving kreditne linije
Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima
Iznos revolving linije1.000.000 RSD
Rok važenja revolving linije12 meseci
NKS na godišnjem nivou12,95%
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)5.000 RSD
Minimalni iznos tranše (20% od limita revolving linije)200.000 RSD
Ročnost tranše30-120 dana
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 14,68%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.136.299 RSD
EKS obračunat na dan 24.04.2017.
Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u evrima
Iznos revolving linije10.000 EUR
Rok važenja revolving linije12 meseci
NKS na godišnjem nivou8,95%
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)50 EUR
Minimalni iznos tranše (20% od limita revolving linije)2.000 EUR
Ročnost tranše30-120 dana
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika200 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,13%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10.957 EUR
EKS obračunat na dan 17.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Saznaj više

Biznis e-banking

Uz biznis e-banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore