Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Investicioni kredit

Investicioni kredit je namenjen ulaganjima u dugoročne planove poput finansiranja osnovnih sredstava.

Karakteristike investicionog kredita

Iskoristite investicioni kredit za nabavku opreme, kupovinu motornog vozila ili poslovnog prostora, za renoviranje poslovnog prostora i refinansiranje kredita iz druge banke.

Valuta u kojoj se kredit odobrava je EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.

 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.

 • Kamata se obračunava i naplaćuje mesečno i u toku trajanja grejs perioda.

Zatvori
Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
Ukupan iznos investicije62.500 EUR
Učešće12.500 EUR
Iznos kredita50.000 EUR
Rok otplate120 meseci
NKS na godišnjem nivou7,95% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata602 EUR
Naknada na ime obrade kredita (0,5%)250 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika2.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
Overa založne izjave10.080 RSD
Upis hipoteke20.000 RSD
Osiguranje nepokretnosti40 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
EKS na godišnjem nivou 8,51%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)72.503 EUR
EKS obračunat na dan 17.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 17.03.2017. iznosila -0,238% godišnje.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru naše Banke pristupite ovde

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Saznaj više

Biznis e-banking

Uz biznis e-banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore