Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Prodaja raste na klik uz
e-commerce

Povećajte rezultate svoje prodaje i smanjite troškove. Uvedite mogućnost kupovine proizvoda, roba i usluga platnim karticama na svom Internet prodajnom mestu. Priključite se segmentu trgovine koji konstantno beleži brz rast!

Zašto e-commerce usluga naše Banke?

  • Za manja preduzeća koja nemaju sopstveni IT kadar koji može da izvrši integraciju sistema, omogućena je usluga angažovanja verifikovanih integratora, a troškove integracije snosi klijent.

  • Slanje izveštaja se ne naplaćuje

Zatvori

Korišćenjem e-commerce usluge očekuju vas nove i brojne prednosti

Zatvori

Šta dobijaju vaši kupci?

  • Kada jednom kupe preko sajta, njihovi podaci za plaćanje ostaju upamćeni i ne moraju ponovo da ih upisuju pri narednoj kupovini (card on file)
  • Za redovnu pretplatu na vaše usluge, automatski se vrši naplata sa kartice prilikom isteka pretplate (recurring payment)
  • Mogućnost plaćanja putem linka koji kupcu pošaljete SMS-om ili mejlom (Pay by link)
  • U slučaju da ste posrednik između kupca i pružaoca usluga (poput aplikacije za poručivanje hrane), dovoljno je da kupac plati samo jednom (direct payment)
Kako realizovati e-commerce uslugu?

Za podnošenje zahteva za aktiviranje usluge prihvatanja kartica na internet prodajnim mestima, potreban je otvoreni tekući račun u OTP banci, kao i 12 meseci poslovanja firme, potvrđenih datumom prijave u APR-u.

  1. Banka vrši analizu podnetog poslovnog modela trgovca i utvrđuje ispunjenost formalnih uslova, nakon čega sledi ugovaranje e-commerce usluge
  2. Trgovac zatim dobija testni paket koji omogućava izvođenje transakcija i pristup internet portalu u testnom okruženju, kao i korišćenje testnih platnih kartica
  3. Uz našu podršku, i opciono uz pomoć verifikovanih integratora, trgovac testira rad aplikacije u testnom okruženju na svom sajtu
  4. Trgovac potom dobija produkcione e-commerce kredencijale, registruje se u platnim sistemima VISA, MasterCard i Dina i može da prihvata transakcije platnim karticama na svom sajtu.

 

Garancija bezbednosti

Kao dodatnu zaštitu za trgovca, banka je implementirala 3D Secure tehnologiju koja podrazumeva dodatne metode autentifikacije kupca, korisnika platne kartice (Mastercard SecureCode i Verified by VISA). Time se trgovac štiti i obezbeđuje od eventualne zloupotrebe platne kartice na internet prodajnom mestu.

Povećajte uspeh svoje prodaje, priključite se svetu trgovine koji raste!PDF maksimum 10Mb


Vidi pravila

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore