Da li si ti preduzetnik freelancer u Srbiji?

Author
Milica Brankovic Segment Menadzer za malu privredu, Freelance and Start up-s

Status freelancera koji svoje poslove obavljaju preko različitih platformi i koji su okrenuti ka klijentima u inostranstvu, postao je aktuelna tema u prethodnim nedeljama zbog popularno nazvanog Zakona o freelancerima. Banka je ovu situaciju prepoznala kao priliku za definisanje daljih koraka i presipitivanje mogućnosti koje donosi registracija biznisa.

Vi, kao uspešan freelancer imate dobre osnove da se oprobate i u biznis vodama i da postanete preduzetnik, zar ne? Zato dalji razvoj vašeg biznisa upravo leži u registraciji firme i započinjanju novih poslovnih poduhvata koje vam mogu otvoriti neke nove tržišne niše i saradnju sa korporacijama.

Kada se registrujete kao pravno lice imate više mogućnosti pred sobom, kao na primer da definišete vaše obaveze za porez i druga novčana davanja koja ste u obavezi da plaćate a koja proističu iz obavljanja vašeg biznisa. Ovo je mnogo bolja opcija za vas koji imate u osnovi izvor zarade i posla freelancing, u odnosu na uslove koji važe za model samooporezivanja fizičkih lica koja primaju uplate iz inostranstva.

Kada govorimo o momentu registracije i mogućnostima koje imate, tu su tri opcije:

– Možete da budete preduzetnik i da plaćate paušalno porez koji može za prosečnog freelancera da iznosi okvirno 150 i 300 evra mesečno. Kalkulator za izračunavanje poreza nalazi se ovde https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html. Ovaj oblik poreza je propisan od strane države i na vama je da pratite vaše prihode i da u skladu sa tim plaćate porez. Ovaj oblik registracije je dobar jer vam ostavlja prostora da zamrznete svoje poslovanje i napravite pauzu u radu, a da pritom za to vreme nemate troškove.

– Opcija u kojoj možete biti preduzetnik koji vodi knjige. U odnosu na prethodno pomenut oblik registracije ovaj model je kompleksniji u delu vođenja knjige i naravno poreski tretman za ovu kategoriju je drugačiji, pa je i podrška knjigovođe neophodna. Ovde ne možete da napravite pauzu i odgovarate celokupnom svojom imovinom za sve obaveze koje su proistekle iz posla. Potrebno je da vodite računa i o obimu vaših prihoda tj. da li prelaze sumu od 8.000.000 rsd godišnje jer onda ulazite u sistem PDV-a i pored poreza na neto prihod od 10% imate obavezu plaćanja i PDV-a.

– Treći, a ujedno i najozbiljniji oblik registracije je kroz DOO firmu koja vam donosi još jedan stepenik više u poslovanju i pruža vam dodatnu zaštitu, jer se imovina firme u potpunosti odvaja od vaše privatne imovine. Sa druge strane, ovaj oblik je dosta komplikovaniji u delu vođenja knjige te vam za ovaj oblik organizovanja treba dobar knjigovođa koji je i dobar poreski savetnik, jer DOO daje veći prostor u ovom delu tako da je poznavanje poreskih okvira i zakona vrlo važno. Kod DOO su prisutni restriktivniji propisi za pravdanje troškova i raspolaganje prihodima iz posla. Plaćate 15% poreza na dobit a ako želite tu dobit da podignete sa računa kroz dividende, plaćate i dodatnih 15%. Ovde vam nije na raspolaganju zamrzavanje firme, a postupak gašenja može da potraje te je ova opcija ipak najbolji izbor za sve one koji imaju viziju na duže staze, viđenje svog biznisa i sebe kao rukovodioca istog.

Ovo su bile osnove koje bi bilo dobro da uzmete u razmatranje prilikom odabira oblika registracije, ali svaki od njih će vam doneti dodatne benefite samo je potrebno da odaberete onaj koji vašoj poslovnoj viziji najviše odgovara.

Kada zaplovite u svoje nove preduzetničke vode, otvaraju vam se nove mogućnosti za finansiranja od strane banaka što predstavlja važan korak pogotovo ako planirate dalji rast i proširenje vaše firme, ili ako imate i neke privatne investicije koje bi želeli da sprovedete u delo. Takođe, tu su i neke dodatne pogodnosti za plaćanja koje možete da koristite kao registrovani freelancer.

Mi imamo poseban paket za sve registrovane freelancere u okviru Sinhro paketa koji je prevashodno usmeren na preduzetnike paušalce koji obavljaju svoju poslovnu aktivnost sa inostranim klijentima. Ovaj paket omogućava niz usluga i servisa koji su pažljivo kreirani po vašim potrebama.

– Na prvom mestu, imate mogućnost da putem Mobile bank aplikacije upravljate vašim preduzetničkim računom i vašim privatnim računom – to znači da su vam na jednommestu sve finasije.

– Vaše devizne prilive možete jednostavno da razmenite u domaću valutu po preferencijalnom kursu. Ova ponuda se odnosi kako na evre tako i na dolare pa više ne morate da brinete gde ćete dobiti najpovoljniji kurs, jer vam je on zagarantovan korišćenjem SINHRO paketa.

– Dodatnu funkcionalnost koju uključuje ovaj paket je automatsko rasknjižavanje deviznih priliva do 1000 evra, što će vam uštedeti vreme i dosta olakšati vođenje finansija.

– Za sve korisnike Sinhro paketa obezbedili smo 3 meseca besplatnog korišćenja aplikacije Pausal i besplatno savetovanje i podršku od profesionalaca u svom poslu koji vam itekako mogu pomoći na ovoj poslovnoj raskrsnici.

Za sva pitanja na raspolaganju smo vam i nadamo se budućoj saradnji.

Tags:
0 komentara
Milica Brankovic Segment Menadzer za malu privredu, Freelance and Start up-s

Sa preduzetničkim entuzijazmom već preko 12 godina u okviru bankarstva se bavi radom prvenstveno sa malo privredom ali i drugim segmentima iz domena privrede. Kako je svoje dosadašnje iskustvo gradila kroz različite pozicije u više banaka i to vezano za razvoj i rukovodjenje segmeta male privrede, svoju karijeru je nastavila u okviru OTP banke gde je usmerena prvenstveno na razvoj segmenta koji predstavlja najbrže rastuću industriju u Srbiji.

Vrati se gore