Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 19.03.2021

Obaveštenje za uvođenje olakšica za klijente sa poteškoćama u otplati kreditnih obaveza izazvanim pandemijom COVID-19

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 objavljenom u “Sl. Glasniku“ RS br. 21/2021” od 12.03.2021. godine OTP banka Srbija AD Beograd će omogućiti olakšice u otplati obaveza po osnovu kredita i drugih kreditnih obaveza svojim klijentima fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima.

O uslovima za omogućavanje olakšica koji su definisani Odlukom Narodne banke Srbije možete se informisati OVDE

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore