Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 23.02.2021 - 29.04.2021

Obaveštenje o sprovođenju statusne promene usled pripajanja OTP banke i Vojvođanske banke

Poštovani klijenti,

Želimo da Vas obavestimo da su Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, Trg slobode 5, matični broj 08603537 (u daljem tekstu: Vojvođanska banka), u svojstvu društva sticaoca i OTP banka Srbija a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, matični broj 07552335, (u daljem tekstu: OTP banka Srbija) u svojstvu društva prenosioca, u postupku sprovođenja statusne promene pripajanja na osnovu koje će se OTP banka Srbija pripojiti Vojvođanskoj banci.Predviđeni dan pripajanja je 30.04.2021. godine.

Pravna posledica statusne promene pripajanja podrazumeva prenos celokupnih prava, obaveza i imovine OTP banke Srbija na Vojvođansku banku, usled čega će sa 30.04.2021. godine doći do formalnog prestanka postojanja OTP banke Srbija kao pravnog lica. Nakon toga, Vojvođanska banka će kao univerzalni pravni sledbenik nastaviti poslovanje sa klijentima Vojvođanske banke i OTP banke Srbija s tim da će danom pripajanja, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad promeniti naziv i nastaviti da posluje pod imenom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, sa sedištem: u Novom Sadu, na adresi Trg slobode 5 , matični broj: 08603537, PIB: 100584604, račun: 908-32501-57, S.W.I.F.T.: OTPVRS22.

Naša ambicija je da budemo vodeća finansijska institucija u Srbiji po veličini aktive, broju ekspozitura i veličini kreditnog i depozitnog portfolija, ali i da budemo prepoznati kao lider u inovacijama i u korisničkom iskustvu koje pružamo svojim klijentima. Uvereni smo da ćemo ovom statusnom promenom doneti mnoge pozitivne promene na tržištu, a pre svega vama, našim klijentima.

Imaćemo proširenu mrežu naših ekspozitura, filijala i bankomata širom Srbije, unapređenje digitalnih kanala i niz drugih poboljšanja za sve segmente klijenata. Tako će klijenti fizička lica imati značajne novine u pogledu elektronskog bankarstva, dok će klijenti malog biznisa, MSP i privrede imati na raspolaganju mogućnost uvođenja e-commerce usluge, koja predstavlja savršen način da poboljšaju i unaprede svoju prodaju time što im otvaramo novi kanal prodaje potpuno onlajn.

Ovde možete preuzeti:
Opšte uslove poslovanja koji će biti u primeni počev od 30.4.2021. godine
Tarife i Terminski planovi koji će biti u primeni počev od 30.4.2021. godine za fizička lica
Tarife i Terminski planovi koji će biti u primeni počev od 30.4.2021. godine za mali biznis
Tarife i Terminski planovi koji će biti u primeni počev od 30.4.2021. godine za privredu

 

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore