Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 23.03.2020

Obaveštenje o promenama koje se tiču međunarodnog platnog prometa

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da je usled vanredne situacije uzrokovane korona virusom redukovan broj zaposlenih u službi za međunarodna plaćanja i izmenjen plan prijema i realizacije naloga platnog prometa sa inostranstvom.

Radno vreme službe za međunarodna plaćanja je od 9 do 14 časova.
Prijem papirnih naloga za realizaciju internih i eksternih plaćanja istog dana vrši se u ekspozituri do 11 časova.
Prijem elektronskih naloga za relizaciju internih i eksternih naloga istog dana vrši se do 12 časova.
Prijem zahteva za realizacija kupoprodajnih transakcija vrši se do 13 časova.
Prijem zahteva za isplatu efektive na blagajni vrši se do 12 časova.
Prijem rasporeda priliva u papirnoj I elektronskoj formi vrši se do 12 časova.

Vaša,
OTP banka

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog dana od 9:00 do 15:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore