Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 15.05.2020 - 06.06.2020

Obaveštenje o jednokratnoj novčanoj pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije

Isplata jednokratne novčane pomoći od 100 evra* je uređena Uredbom o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije, u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Pravo na ovu novčanu pomoć imaju svi punoletni državljani Republike Srbije koji na dan stupanja na snagu Uredbe, 24.04.2020. godine imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom.
Uplate jednokratne novčane pomoći građanima od strane RS počinju od 15. maja i vršiće se prema dinamici Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije i to prvo primaocima penzija i korisnicima prava na socijalnu pomoć, a potom građanima koji su se prijavili za dobijanje ove pomoći. Po prijemu uplata, OTP banka će o tome obavestiti svoje klijente. Za sva dodatna pitanja, molimo kontaktirajte kontakt centar Ministarstva finansija – Uprave za trezor na 0800 101 100.

Sve informacije u vezi sa isplatom jednokratne novčane pomoći preko naše banke biće redovno ažurirane na ovoj stranici, molimo vas da se informišete.

Informacija za naše klijente penzionere

Penzioneri su automatski prijavljeni za isplatu novčane pomoći i nije potrebno dodatno angažovanje za prijavu. Klijentima penzionerima OTP banke je jednokratna novčana pomoć isplaćena na račune.
Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva, uplaćeni iznos je na raspolaganju za korišćenje putem m-banking i e-banking aplikacija, a novac možete podići i na bankomatima OTP banke i Vojvođanske banke ad Novi Sad ili u ekspoziturama OTP banke.
Za sva dodatna pitanja u vezi sa isplatom jednokratne pomoći, kao i podacima koji su bankama dostavljeni, molimo kontaktirajte kontakt centar Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

Informacija za ostale naše punoletne klijente

Ostalim punoletnim klijentima OTP banke je jednokratna novčana pomoć isplaćena na račune.
Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva, uplaćeni iznos je na raspolaganju za korišćenje putem m-banking i e-banking aplikacija, a novac možete podići i na bankomatima OTP banke i Vojvođanske banke ad Novi Sad ili u ekspoziturama OTP banke.
Za sva dodatna pitanja u vezi sa isplatom jednokratne pomoći, kao i podacima koji su bankama dostavljeni, molimo kontaktirajte kontakt centar Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

Informacija za građane koji su odabrali našu banku za isplatu jednokratne novčane pomoći, a u trenutku prijave nisu imali račun u OTP banci

Ovim građanima će biti otvoren namenski račun, a sve informacije o tom računu i uplati jednokratne pomoći možete dobiti pozivom kontakt centra koji je uspostavilo Ministarstvo finansija u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Uplaćeni iznos će vam biti dostupan u ekspoziturama OTP banke. Ukoliko zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga niste u mogućnosti da lično podignete novac sa tog računa, omogućena je isplata novčanih sredstava sa namenskih računa uz pomoć jednokratnog ovlašćenja, a više pogledajte ovde.

Dodatne informacije za sve:

*Iznos od 100 evra se isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti preračunatno po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu Uredbe o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije, u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte kontakt centar Ministarstva finansija – Uprave za trezor na 0800 101 100.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore