Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 09.02.2021 - 16.02.2021

Neradni dani banke povodom obeležavanja Dana državnosti

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da zbog obeležavanja Dana državnosti banka neće raditi u ponedeljak 15. februara i u utorak 16. februara 2021. godine.
Prvi radni dan nakon praznika biće sreda 17. februar.

Domaći platni promet
Svi dinarski nalozi do 300.000 dinara inicirani tokom neradnog dana putem elektronskih kanala e-banking, biznis e-banking i  m-banking, zahvaljujući sistemu instant plaćanja, biće odmah procesirani. Nalozi inicirani putem ostalih e-kanala (Halcom, Sogecash…) biće realizovani prvog sledećeg radnog dana.

Radno vreme platnog prometa sa inostranstvom 12.02.2021.godine:
Papirni nalozi primljeni nakon 12 :00h i elektronski nalozi primljeni nakon 14 :00h biće izvršeni prvog radnog dana nakon praznika, 17.02.2021. u skladu sa Terminskim planom – vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa

 

Non-working day for the bank during the Statehood Day

We would like to inform you that due to Statehood day holiday non-working days will be Monday, February 15th and Tuesday February 16th.
The first working day after the holiday is Wednesday, February 17th.

Domestic payment operations
All RSD payment orders up to 300,000 dinars initiated during a non-working day via e-banking, biznis e-banking and m-banking electronic channels, due to the instant payment system, will be processed immediately.  The orders initiated via other e-channels (Halcom, Sogecash…) will be realized the first following working day.

The receipt of paper and electronic foreign currency payment orders on 12.02.2021:
Paper orders received after 12:00 PM and electronic orders received after 2:00 PM shall be performed with value date on the first working day of the bank, February 17, 2021. in accordance with the Time schedule-for acceptance and processing of payment orders.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore