Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 05.03.2019

Dobit Societe Generale banke Srbija nakon oporezivanja 8,2 milijardi dinara na kraju 2018. godine

KLJUČNI FINANSIJSKI PODACI

Dobit Societe Generale banke Srbija nakon oporezivanja na kraju 2018. godine dostiže 8,2 milijardi dinara (69 miliona evra)

Rast dobiti nakon oporezivanja od 35, 2 % u odnosu na nivo iz 2017. godine

Ukupna aktiva Societe Generale banke Srbija iznosi 316 milijardi dinara (2,7 milijardi evra) u 2018. godini, što je uvećanje za 9,8 %

Na konsolidovanom nivou, koji uključuje povezana lica Sogelease Srbija i Societe Generale Osiguranje ostvarena je neto dobit od 8,6 milijardi dinara (72,3 miliona evra)

Societe Generale banka Srbija učvrstila je poziciju druge najveće banke u poslovanju sa stanovništvom u Srbiji – ovaj segment beleži rast plasmana za 4,2% u 2018. godini, što je rezultat rasta tokom godine, u segmentu gotovinskih i stambenih kredita, kao i u segmentu malog biznisa.

Nastavak dinamičnog rasta u segmentu srednjih preduzeća (rast od 22%), uz ukupni rast plasmana u sektoru poslovanja sa privredom na konsolidovanom nivou za 16,9% u odnosu na prethodnu godinu

Finansijski rezultati Societe Generale Srbija na kraju 2018. godine, na nivou banke kao i na konsolidovanom nivou, premašili su prošlogodišnji profit za 35 procenata, čime je ostvarena jedna od najviših stopa rasta prihoda na domaćem bankarskom tržištu.

Stabilno poslovanje uz kontinuirani rast prihoda poslednjih godina, učvrstili su Societe Generale Srbija na četvrom mestu po visini aktive, odnosno trećem prema obimu kreditiranja.

Ujedno, Societe Generale Srbija poslednjih godina postiže odlične komercijalne performanse koje prati kontrola troškova, kao i pozitivan efekat od neto troškova rizika, koji dolazi od poboljšanog kvaliteta kreditnog portfolija i aktivnosti rešavanja portfolija problematičnih kredita. Ostvaren je takođe i značajan rast lizing portfolija od 20%.

„Societe Generale Srbija je u poslovnoj 2018. godini nastavila sa jačanjem svog tržišnog učešća, kao i sa širenjem svog prisustva kroz povećani obim kreditiranja stanovništvu i privredi. U protekloj godini poslovali smo još efikasnije, raznovrsnije i fokusiranije na korisničko iskustvo naših klijenata. Istovremeno smo, s punom pažnjom i u skladu sa potrebama klijenata razvijali naše digitalne usluge, ali i modernizovali i reorganizovali procese rada u ekspoziturama, kroz novi poslovni koncept. I u 2019. godini nastavljamo sa težnjama da budemo najbolja banka u odnosu sa klijentima, sa ciljem da dodatno ispunimo njihovo poverenje i opravdamo očekivanja“, izjavila je Maria Rousseva (Marija Ruseva), predsednica Izvršnog odbora Societe Generale banke Srbija.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog dana od 9:00 do 15:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore